od 18+

URETERORENOSKOPIJA (DIJAGNOSTIČKA I TERAPIJSKA) I LASER TRETMAN KAMENA URETERA 

FLEKSIBILNA RETROGRADNA URETERORENOSKOPIJA I HOLMIUM LASER  LITOTRIPSIJA  ZBOG  KAMENA  U BUBREGU

Kamenac u ureteru i bubregu je stanje koje se dešava kod 1-og od 500 Amerikanaca kako pokazuju studije, slična statistika je i kod nas. Razvojem medicine  a posebno endoskopije imamo mogućnost da minimalno invazivno i bez reza pristupimo kamencu u ureteru i bubregu i da korišćenjem energije lasera razbijemo kamenac i kompletno ga uklonimo.  Sama procedura se odvija u opštoj anesteziji. Kada zaspi pacijent, urolog koristi endoskopski instrument - ureterorenoskop - semirigidni ili fleksibilni, prolazi kroz mokraćni kanal, ulazi u bešiku i pronalazi otvor uretera i dolazi do mjesta od interesa za samu proceduru. 

DIJAGNOISTIČKA  ILI  TERAPIJSKA URETERORENOSKOPIJA?

Pod dijagnostičkom ureterorenoskopijom misli se na na upotrebu aparata za postavljanje dijagnoze promjena u ureteru i sabirnom sistemu bubrega - tumori, suženja, kamenci... a terapijska ureterorenoskopija podrazumijeva upotrebu eneregije lasera za uklanjanje promena u ureteru i sabirnom sistemu bubega. 

U većini slučajeva, kako bi se osiguralo da bubreg dobro odvodi urin nakon operacije, ureteralni stent ostaje na mjestu neko vrijeme nakon otpusta iz bolnice. 

Ureteroskopija se takođe može izvesti za kamenje smešteno unutar bubrega.

Bubrežni kamen se fragmentira laserom na vrlo male komade (zrnca pijeska). Nakon procedure ostavlja se  stent i omogućava  da se ti komadi vremenom sami očiste. 

Kod određenog broja pacijenata ukoliko se procijeni da u jednom aktu NIJE moguće uraditi kompletnu proceduru uklanjanja kamena iz uretera ili bubrega postavlja se 

stent / "double J" /  što   omogućava ureteru da se „proširi“ oko stenta, bubreg se uredno prazni i ne ugrožava se njegova funkcija te se  ponovo zakaže postupak za 2-3 nedelje kasnije.

Pomenuto postavaljenje stenta, NE ZNAČI DA UROLOG NIJE URADIO " DOBAR POSAO" već upravo SUPROTNO, dobra i adekvatna procjena je od PRESUDNE VAŽNOSTI da se procedura sprovede poštujući prije svega prvi princip medicine - "NE NAŠKODITI PACIJENTU"!  

Nakon operacije možda ćete osjetiti blagi do umjereni bol u donjem dijelu trbuha i možda ćete imati snažnu potrebu za mokrenjem. Ovi simptomi su obično rezultat postojanja  katetera i / ili stenta. 

Simptomi mogu uključivati:

  • Lagan osjećaj pečenja prilikom mokrenja.
  • Male količine krvi u mokraći.
  • Blaga nelagoda u području bešike  ili bubrega prilikom mokrenja.

image10 Ureterorenoskopija - Dr Zejnilović, Dnevna bolnica i Laboratorija

* šematski prikaz aparata i procedure korišcenjem fleksibilnog uretrorenoskopa

image12 Ureterorenoskopija - Dr Zejnilović, Dnevna bolnica i Laboratorija

* šematski prikaz razbijanja kamena u bubregu koršnjem energije lasera 

NAPOMENA : Objašnjenje procedure  ne uzima u obzir Vašu individualnu medicinsku situaciju!  Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa zdravljem,zakažite Vaš pregled. Nijedna informacija ne može zamijeniti  lični razgovor sa ljekarom.


Štampa   El. pošta