ADRIATIC MEDICAL CENTAR AMC

ZU Dnevna bolnica
“Dr Zejnilović”
Bar

Laboratorija “Dr Zejnilović”
Bijelo Polje

ADRIATIC MEDICAL CENTAR AMC

PCR-Dijagnostika

Dijagnostika i lečenje iz oblasti:

Urologija

PCR-dijagnostika

Laboratorijska dijagnostika

Interna medicina - kardiologija

Radiologija

ORL-otorinolaringologija

Gastroenterologija

Hirurgija

Naši doktori

Danas predstavlja bolnicu koja okuplja stručni tim sačinjen od doktora različitih specijalnosti i subspecijalnosti.

dr3_vert Dr Zejnilović, Dnevna bolnica i Laboratorija, Bar, Bijelo Polje
dr Biljana Popović Anesteziolog
dr_Munevera_Zejnilovic Dr Zejnilović, Dnevna bolnica i Laboratorija, Bar, Bijelo Polje
dr Munevera Zejnilović spec kliničke biohemije
Ivana_Bojic Dr Zejnilović, Dnevna bolnica i Laboratorija, Bar, Bijelo Polje
Ivana Bojić-Kontreras Molekularni biolog
Sara_Polimac Dr Zejnilović, Dnevna bolnica i Laboratorija, Bar, Bijelo Polje
mr. ph. Sara Polimac Medicinski biohemičar
dr1_vert Dr Zejnilović, Dnevna bolnica i Laboratorija, Bar, Bijelo Polje
dr Dušan Perović Mikrobiologija
dr_vert Dr Zejnilović, Dnevna bolnica i Laboratorija, Bar, Bijelo Polje
dr Ećo Sinan Kardiolog