od 18+

OPERACIJE TUMORA BEŠIKE (EN BLOCK RESEKCIJA TUMORA BEŠIKE THULIUM LASEROM)

Tumor mokraćne bešike je jedan od najčešćih karcinoma urogenitalne regije! 

Vrlo je važno prepoznati simptome i znake bolesti koje su navedene u nastavku teksta prije svega zbog vrlo čestih recidiva tj vraćanja bolesti!   

ZNACI I SIMPTOMI RAKA BEŠIKE

  • KRV U URINU je najčešći simptom kada je prisutan tumor bešike.Pojave krvi u mokraći je u najvećem broju slučajeva BEZBOLNA. Poseban akcenat je prema ženskoj populaciji koja  pojavu krvi u mokraći povezuje sa menstrualnim ciklusom i zanemaruje ovaj vrlo važan znak bolesti! !!  Tumori na sluznici bešike (neinvazivni) ne uzrokuju bol u bešici i obično se ne javljaju sa simptomima donjeg urinarnog trakta (nagon za mokrenjem, iritacija).
  • Ako imate simptome urinarnog trakta, poput bolnog mokrenja ili trebate češće mokriti, može se sumnjati na maligni tumor, posebno ako se infekcija isključi ili leči, a to ne smanjuje simptome.
  • Mišićno invazivni rak bešike može izazvati simptome dok raste u mišić bešike i širi se u okolne mišiće.
  • Simptomi poput bolova u karlici, bolova u bokovima, gubitka težine ili osjećaja mase u donjem delu stomaka.

DIJAGNOZA I LIJEČENJE 

Dijagnoza raka bešike podrazumijeva analizu urina, ultrazvučni pregled urotrakta, dodatne dijagnostičke metode - kompjuterozovanu tomografiju - skener, cistoskopiju. 

  • Ispitivanje unutrašnjosti bešike (cistoskopija)

Da bi izvršio cistoskopiju, urolog uvodi malu, usku cijev (cistoskop) kroz uretru-mokraćni kanal. Cistoskop ima sočivo koje omogućava urologu da vidi unutrašnjost uretre i bešike kako bi pregledao ove strukture tražeći znake bolesti. Ukoliko se utvrdi postojanje tumora bešike indikovana je operacija radi ukljanjanje promjene i definitivne dijagnoze!  

TRANSURETRALNA RESEKCIJA TUMORA BEŠIKE (TURBT) - naziv operacije kojom se pomoću aparata - resektoskopa ulazi u bešiku i ukljanja tumorska promjena.

Savremen način uklanjanja tumora bešike podrazmijeva upotrebu energije lasera - THULIUM kojom se uklanja tumor u cjelosti, tkz - " en bloc resekcija tumora bešike".

Upotrebom THULIUM lasera povećava se učestalost prisutnosti mišića bešike  u uzorku (na 95%) i nudi značajno poboljšanje kvaliteta resekcijskog uzorka, pomažući tako adekvatnom postavljanju patohistološke dijagnoze a posebno što se smanjuje potreba za ponovnim procedurama. 

Dalje, laserski tretman smanjuje mogućnost  neželjene perforacije (probijanja) bešike!  

Nakon tretmana za tumor bešike opisano praćenje podrazumijeva da se redovno rade kontrole u zavisnoti od patohistološkog nalaza tumora bešike.

  • Za nizak rizik, radi se cistoskopija  za 3 mjeseca
  • Za srednji rizik  citoskopija i citologija na svaka 3-6 mjeseca tokom 2 godine, zatim 6-12 meseci za 3. i 4. godinu, a zatim svake godine posle.
  • Ako imate visok rizik, urolog  će zakazati cistoksopiju na  tri mjeseca tokom 2 godine, zatim svakih 6 mjeseci za 3. i 4. godinu i svake godine nakon toga.

Upravo ovako raspored kontrola nakon operacije tumora bešike dovoljno je ilustrativan koliko je tumor bešike nepredvidiva bolest ukoliko se ne shvati da je praćenje sastavni dio liječenja!  

Nakon bilo koje vrste lečenja karcinoma, praćenje je od suštinskog značaja kako bi se umanjile komplikacije i rano otkrili i liječili recidivi.

Recidivi kod raka bešike su vrlo česti  a rečenice poput

"... imao sam mali tumor bešike...mislio sam da nema potrebe ponovo da dolazim ", ... "zašto kontrola kad sam se operisao?..." i slične konstatacije su mnoge pacijente koji su imali jaku dobru prognozu nakon uspješne prve operacije dovele u situaciju da dođe do razvijanja invazivnije forme tumora čije liječeje je mnogo teže! 

NAPOMENA : Objašnjenje procedure  ne uzima u obzir Vašu individualnu medicinsku situaciju!  Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa zdravljem,zakažite Vaš pregled. Nijedna informacija ne može zamijeniti  lični razgovor sa ljekarom.Štampa   El. pošta