od 18+

VARIKOCELA 

Varikocela  predstavlja  proširenje venskog spleta u mošnicama, koje odvode vensku krv iz testisa. U opštoj populaciji varikocela se javlja u 10-20 % slučajeva i kod 40% neplodnih muškaraca. Izrazito proširenje spermatične vene često je uzrok muškog infertiliteta.

image4 Varikocela - Dr Zejnilović, Dnevna bolnica i Laboratorija

Simptomi varikokele

Varikocela je obično bez simptoma. Često se otkriva prilikom pregleda pacijenta koji se leči od steriliteta. Pacijenti se nekad žale na osećaj težine ili bola u mošnicama. 

Uticaj varikocele ne plodnost ?

Nije svaka varikocela uzrok neplodnosti kod muškaraca. Potrebno je pažljivo procijeniti  da li je varikocela za operaciju. U slučajevima jakih bolova u testisu, a isključe se druga hitna stanja,   smanjenog volumena testisa i smanjene plodnosti, operacija je opravdana. Pacijenti sa infertilitetom, jasnim proširenjem spermatične vene, ako nisu stariji od 40 godina kandidati su za operaciju.


Kako se dijagnostikuje varikocela? 

Za prepoznavanje varikocele najvažniji je pregled i opipavanje testisa. Dijagnoza se najčešće postavlja opipavanjem testisa dok muškarac stoji na nogama. Testis na strani varikokele je često manji nego suprotni testis. Dalji postupak kojim se potvrđuje dijagnoza je ultrazvučno snimanje, tkz. kolor Doppler ultrazvuk kojim se može prikazati protok krvi u snimanom području tijela. Kada se sumnja na bolest u trbušnoj šupljini koja sekundarno prouzrokuje varikocelu, može se uraditi kompjuterska tomografija (CT).

NAPOMENA: Objašnjenje procedure ne uzima u obzir Vašu individualnu medicinsku situaciju!  Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa zdravljem,zakažite Vaš pregled. Nijedna informacija ne može zamijeniti  lični razgovor sa ljekarom!


Štampa   El. pošta