4 Specijalista pronađeno

dr Munevera Zejnilović

spec kliničke biohemije

Fokus:

  • Specialist klinickoj biohemiie

Radno vrijeme:

Ivana Bojić-Kontreras

Molekularni biolog

Fokus:

  • Molekularni biolog

Radno vrijeme:

mr. ph. Sara Polimac

Medicinski biohemičar

Fokus:

  • Medicinski biohemičar

Radno vrijeme:

dr Dušan Perović

Mikrobiologija

Fokus:

  • Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom

Radno vrijeme: