Lokalna anestezija

Lokalna anestezija

Lokalna anestezija

Ova vrsta anestezija se koristi za prevenciju bola u odrenjenim područjima tela u kojim se vrši hirurški zahvat. Tokom lokalne anestezije pacijent je budan-svestan i komunicira sa okolnom, ali ne oseća bol u anesteziranoj regiji. Ovaj tip anestezije može biti izveden aplikacijom masti ili spreja sa lokalnim anestetkom u području koje je potrebno obezboliti kada se govori o topikalnoj anesteziji, ili primenom lokalnih anestetika putem injektiranja. U tom slučaju lokalni anestetik se infiltrira direktno u tkivo regije u kojoj se obavlja hirururški zahvat.

Ponekad, kada je to potrebno, uz lokalni anestetik se može dati i lek iz grupe sedativa, kako bi se kod bolesnika smanjio eventualni strah (sedacija), ili lek iz grupe analgetik koji će smanjiti dodatni osećaj bola.

Prema načinu primene anestetika lokalna anestezija se deli na površinsku i infiltracionu anesteziju.

Post Media Link

admin