Naše usluge

mens sana in corpore sano

KUĆNO LIJEČENJE

SA VAMA DO VAŠEG ZDRAVLJA

LABORATORIJA

BRZO DO VAŠIH REZULTATA

KONSULTACIJE

MI POSTOJIMO ZBOG VAS

DIJAGNOSTIKA

NAJMODERNIJE METODE

Poliklinika Dr.Zejnilović

PREĐITE MIŠEM PREKO ORGANA DA BISTE VIDELI VRSTU ANALIZE

JEDNJAK  –   CEA,SCC, Procalcitonin

 

ŠTITASTA ŽLIJEDZDA    –   TG,Calcitonin, CEA, T-up, TSH, T3,T4,FT3,FT4,ATPO,ATG,PTH, TSH-rab, prealbumin, FT4-index

 

DOJKA    –    CEA, CA 15-3

 

ŽELUDAC   –   CA 72-4, CEA, HBPIgG, HbpIgA, B12, Fe, Procalcitonin

 

PANKREAS   –   CEA, CA 19-9, HBA1C, Fruktozamin

 

KOLOREKTALNI SISTEM    –    Insulin, C-petid, Leptin, α amilaza, Lipaza, Glikemija, Pankreasna amilaza, funkcionalni testovi CEA,

 

CA 19-9, Calproctetin, AFP, okultno krvarenje, Svarljivost hrane i Procalcitonin.

 

PROSTATA   –   TPSA, FPSA, RATIO, CRP

 

TESTISI   –   AFP, BHCG, FBHCG, LDH

 

OVARIJUM I UTERUS    –   CA 125, HE4, ROMA, CA72-4, AMH, Procaltonin, α amilaza,Pappa test

 

KOSTI   –   P, Osteocalcin, PTH, Beta cros laps, Procalcitonin, KKS,Alkalna fosfataza, Vitamin D, Ca, B12, Folna kiselina.

 

POLNI HORMONI    –    FSH, LH, Prolaktin, Progesteron, Testosteron, SHBG, DHEA-S, Free Testosteron, Kateholamini, Hromogranin A,Estradiol 

 

MIŠIĆNO I KOŠTANO ZGLOBNI SISTEM   –   CK, LDH, CRP, RF, Anti CCP, Vitamin D, Alkalna fosfataza,Kisela fosfataza, ASTO, Acidum uricum, Holinesteraze, ANA+DFS, Imunologija, Karnitin.

 

PLUĆA    –   ACE, NSE, Cyfra 21-1, α1 antitripsin, CEA, AST,ALT, Alkalna fostataza, CRP, Procalcitonin, Inhalatorne alergije.

 

JETRA (bilijarni sistem)    –   Glikemija, Bilirubin direktni, Bilirubin indirektni, Bilirubin ukupni, prealbumini, CA 19-9, Alkalna fosfataza, GGT, LDH, Albumini, Ukupni proteini, Globulini

 

MOKRAĆNA BEŠIKA     –    CEA, Cyfra 21-1,

 

PLJUVAČNE ŽLIJEZDE  –   CEA, Amilaza, CRP, Analiza pljuvačke.

 

NERVNI SISTEM    – Holinesteraza, CEA, ACTH, Protein S100, TSH, Prolaktin, IgF,HGH, Imunološki testovi, LDH, Amiloid

 

KRVNOSUDOVNI SISTEM – KKS, B 12, Folna kiselina, Fe, TIBC, UIBC, Feritin, Transferin,Heptoglobin, Elektroforeza seruma i urina, Kappalande,

D-dimer, testovi koagulacije, Cink, Bakar, Glikemija, KKS, Fe, Feritin, TSH, TSH – Rab, Laktati,  

BUBREZI    –  Urea, Kreatinin, Cystatin C, CRP, ASTO, PTH,  Acidum uricum, P, Ca, Osmolalnost, Ostocalcin, Pro BNP, Aldosteron,Renin, ACE, Klirens uree i kreatinina , proteinurija, mikroalbuminurija, Beta 2 mikrogobulin.

 

SRCE    –   Lipidni status i faktori rizika, index ateroskleroze,CK, CKMB, Troponin, Homocistein, LDH, Lipoprotein A, Apolipoprotein A i Apolipoprotein B,ASTO

 

NEINVAZIVNI PRENATALNI SCRINING  – (NIPT)

 

 

 

USLUGE :

 

  •  Andrologija – ispitivanje plodnosti muškara i žena
  •  Laboratorisko ispitivanje kamena
  •  Intolerancije – nepodnošljivost hrane
  •  Ispitivanje humanog mlijeka, suza, sinovijalne tečnosti, pljuvačke i ostalih
  •  Saradnja sa osiguravajućim kućama radi ostvarivanja prava na liječenje.
  •  Konsultacije Dr. za čitanje analiza
  •  Kućno liječenje pokretnih, polupokretnih i nepokrenih pacijenata.
  •  Ispitivanje alergija
  •  Analiza patohistološkog materijala

Image Map