PCR-dijagnostika, dr Zejnilovic

PCR-Dijagnostika

Molekularna dijagnostika predstavlja primjenjene tehnike molekularne biologije radi studije oboljenja ljudi, uključujući kancer, infektivne i nasledne bolesti. Istraživanja su fokusirana na analizu genoma i proteoma sa ciljem identifikacije biomarkera različitih bolesti, unapređujući njihovu detekciju i terapiju. Molekularna dijagnostika značajan je dio laboratorijske prakse zbog svoje visoke senzitivnosti i specifičnosti.

PCR (polimerazna lančana reakcija) je metoda koja omogućava da se umnožavanjem male početne količine DNK dobije veliki broj kopija njenog željenog fragmenta koje se potom mogu detektovati. Visoka senzitivnost PCR-a pruža mogućnost rane dijagnostike - detektovanje patogena u uzorku ubrzo posle infekcije, prije pojave simptoma bolesti. Koristi za detekciju i identifikaciju patogenih mikroorganizama direktno iz uzorka, bez potrebe za gajenjem ćelijskih kultura.

Dostupne analize:

HUMANA GENETIKA

Lančana reakcija polimeraze takođe se koristi za detekciju različitih genomskih varijanti ljudi, doprinoseci karakterizaciji genetske podloge naslednih bolesti.

Dostupne analize:

Testove radimo na najsavremenijoj opremi i u najkraćem vremenskom roku.

 

Štampa