Laboratorijska dijagnostika, dr Zejnilovic

Laboratorijska dijagnostika

Analize

1a Biohemija/Urin

1b HORMONI/Tumor markeri

1c SEROLOGIJA

MIKROBIOLOGIJA

2e PANELI I INHALATORNI ALERGENI

2f NUTRITIVNI /OSTALI ALERGENI

U radu: 

3. CENOVNIK
4. Priprema pacijenata
5. Saradnici

Štampa