Hirurgija, dr Zejnilovic

Hirurgija

Hirurške intervencije u opštoj i spilnoj anesteziji:

Hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji:

Terapija i postoperativno pracenje.

Pregled hirurga.

Štampa