Ultrazvučno ispitivanje

Ultrasonografija je neinvazivna dijagnostička metoda, u medicini i veterini, zasnovana na primeni ultrazvučnih talasa. Ultrazvučni talasi su talasi frekvencije iznad frekvencije čujnosti ljudskog uva. U medicinskoj dijagnostici koristi se ultrazvuk frekvencije između 3 i 10 MHz. U telu se ultrazvuk prvenstveno širi longitudinalnim talasima, kod kojih čestice tkiva titraju uzduž smera širenjem talasa. U današnjim medicinskim ultrazvučnim uređajima upotrebljavaju se informacije o vremenu i smeru povratka ultrazvuka i amplitudi reflektovanog ultrazvuka od tkiva i organa. Ostali podaci, poput faze i ugla rasejanja za sada se ne upotrebljavaju, mada su u svetu u toku istraživanja mogućnosti da se i ta svojstva ultrazvuka upotrebe za diferencijaciju tkiva.

Poslednjih godina, ultrasonografija (US) je postala važna metoda dijagnostike i procene aktivnosti mnogih vitalnih delova tela i organa, jer je jeftina i široko dostupna velikom broju ordinacija, ustanova, medicinskim i veterinarskim centrima. Ona omogućava prikaz mekih i šupljih organa, krvnih sudova, tetiva, zgloba i paraartikularnih struktura.

Pregled ultrazvukom je jednostavan, bezbolan, vizuelizira trenutno stanje struktura (u realnom vremenu), a pacijent pri tome nije izložen štetnom dejstvu jonizujućeg zračenja, što ultrasonografiju, kao dijagnostičku metodu, čini izuzetno korisnom u dečjem uzrastu, čak i više u odnosu na odraslu populaciju.

Razloga za masovnu primenu ultrasonografija ima više, na prvom mestu je njena neškodljvost (dosad nije dokazana štetnost ultrazvuka na sisare), što dopušta mogućnost ponavljanja pregleda bez opasnosti po zdravlje dece i odraslih osoba. Poseban značaj ultrasonografija ima u urgentnim stanjima, naročito kod traumatizovanih i teško pokretnih pacijenata.

Post Media Link

admin