Hidrocela – vodena kila

Hidrocela – vodena kila

Hidrocela predstavlja prisustvo veće količine oko testisa, unutar ovojnica. Prisustvo tečnosti čini da se uvećava ona polovina gde je prisutna tečnost što može biti praćeno bolovima ali predstavlja i estetsku smetnju.

Hidrocela se leči islkjučivo hirurški. Intervencija je jednostavna i podrazumeva evakuaciju tečnosti kao i iobradu ovojnica u cilju sprečavanja ponovnog stvaranja hidrocele.

Post Media Link

admin